Nima Riahi
Nima Riahi

Data Scientist

Reda Meftahi

Reda Meftahi

Director

Maud van Ees

Maud van Ees

Director

Michiel Hegemans

Michiel Hegemans

Software Achitect

Mahmut Arikan

Mahmut Arikan

Data Scientist

Jelle Licht

Jelle Licht

Computer Scientist